รับส่งผู้ป่วยบ้านป่าหัด ไปพบแพทย์ตามนัด ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการรับส่งผู้ป่วยบ้านป่าหัด ไปพบแพทย์ตามนัด ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ตามที่นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการไว้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายวิรัตน์ รสชะเอม

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ