ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

บ่ายวันที่ 25 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลปัวร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปัว และชมรมผู้สูงอายุบ้านต้นแหลง ตำบลชัยวัฒนา อำเภอปัว ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในการมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปัว ณ วัดต้นแหลง ตำบลชัยวัฒนา จังหวัดน่าน