ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เนื้อหา : ที่ว่าการอำเภอปัว​ แจ้งว่า​ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน​ (สำนักงาน​ ปปง.)​ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์​ให้บุคลากรในสังกัด​ ตอบแบบสำรวจความต้องการ​ เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้​ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน​​ โดยแสกน​ QR​ Code​ตามภาพด้านล่าง​ หรือเข้าไปที่เว็บไซต์​ https://forms.gle/432DLPaQgVmXUhz37

แหล่งข่าว : หนังสือที่ว่าการอำเภอปัว ที่ นน ๐๓๑๘.๑/ว๔๐๔ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ