ออกสำรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านปรางค์พัฒนา ๑ – บ้านร้อง

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๑๑.๑๒ น.นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลปัว และผู้ใหญ่บ้าน บ้านร้อง ดำเนินการออกสำรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านปรางค์พัฒนา ๑ – บ้านร้อง

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ