ตรวจความเรียบร้อย รอบตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ และลานจอดรถ

เนื้อหา : เช้ามืดวันนี้ เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การบริหารงานของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ตรวจความเรียบร้อย รอบตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ และลานจอดรถ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายมรกต กองเสือ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ