เข้าร่วมประชุมมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

เนื้อหา : วันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้นางพัทธนันท์ ถาวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมประชุมมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติแทน ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางพัทธนันท์ ถาวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ