รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานกู้ชีพ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เนื้อหา : เทศบาลตำบลปัว มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง พนักงานกู้ชีพ จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๗,๕๐๐ บาท โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่เว้นวันหยุดราชการ หากท่านใดสนใจ สามารถยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ณ สำนักงานกู้ชีพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

แหล่งข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ