ขอเชิญชวนออกไปใช้สิทธิการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เนื้อหา : เทศบาลตำบลปัว ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมกันออกไปใช้สิทธิการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ มาพัฒนาบ้านเมือง ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ สถานที่เขตเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : เพจ Facebook สนง.กกต.จว. น่าน
เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ