ขอเชิญพนักงานท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ขอรับคำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย

ชอเชิญ พนักงานท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ขอรับคำปรึกษาได้ ในวันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น.