ปรับปรุงการติดตั้งป้ายยินดีต้อนรับ

เนื้อหา : ในวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้นางรัชนีวรรณ อินไทย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่งานเทศกิจ และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการปรับปรุงการติดตั้งป้ายยินดีต้อนรับ บริเวณปากทางเข้าโรงแปรรูปเนื้อสัตว์ เทศบาลตำบลปัว ให้มีสภาพดี มั่นคง และแข็งแรง

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางรัชนีวรรณ อินไทย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ