กิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562

เช้าวันนี้ (31 พฤษภาคม 2562) เทศบาลตำบลปัวร่วมกับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลปัว และภาคีเครือข่าย จัดดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 โดยจัดให้มีการเดินรณรงค์งดสูบบุหรี่ จากบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาล(ตลาดล่าง) ผ่านชุมชนถึงห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปัว เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ ตลอดเส้นทาง จากนั้นมีพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อหนุนเสริมการรณรงค์และควบคุมยาสูบในพื้นที่ โดยมีนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัวเป็นผู้กล่าวรายงานและได้รับเกียรติจากนายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอปัวเป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมลงนาม นอกจากกนี้ยังมีกิจกรรมการรับฟัง TED TALK บุคคลต้นแบบในการเลิกสูบบุหรีจาก นายพจน์ปรีชา เพชรแกมแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลปัว กิจกรรมการประกวด TED TALK ระดับมัธยม กิจกรรมการประกวดภาพระบายสี ระดับประถม และการจัดนิทรรศการการรรณงค์งดสูบบุหรี่ของภาคีเครือข่ายตต่างๆ ณ โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน