เทศบาลตำบลปัวจัดกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนา คู คลอง”  เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2562   ที่ บริเวณลานหน้าคลองสวย น้ำใส บ้านปรางค์พัฒนา 1 หมู่ที่ 7 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน นายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอปัว เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “จิตอาสา พัฒนา คู คลอง ” โดยมีนายพลายชุมพลอยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัวเป็นผู้กล่าวรายงาน  ทั้งนี้มีบุคลากรเทศบาลตำบลปัว ภาคีเครือข่าย และจิตอาสาในเขตเทศบาลฯทั้ง 13 หมู่บ้าน คน ร่วมกิจกรรม โดยนายอำเภอปัว ได้นำผู้ร่วมพิธีปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นเสลา ต้นเพกา ต้นกาสะลอง  ตลอดแนวถนนด้านหน้าคลองสวย น้ำใส จากนั้นจิตอาสาได้ร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าคลองสวยน้ำใส โดยการกำจัดขยะ เศษกิ่งไม้ วัชพืชที่ขึ้นปกคลุมตลอดแนว เป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟู แม่น้ำ ลำคลอง ให้ใสสะอาด สร้างจิตสำนึกให้ทุกคน ทุกฝ่าย ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี