ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลำเหมืองนาหลง) บ้านขอน หมู่ที่๑ ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน