การประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอำเภอปัว ครั้งที่ 5/2562

การประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอำเภอปัว ครั้งที่ 5/2562 วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพปัว