พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่โรงเรียนปัว

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562  เทศบาลตำบลปัว นำโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่โรงเรียนปัว ##รวมพลัง!พิฆาตยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ ได้แก่ เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง เพื่อไม่ให้มีที่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บขยะ คือการเก็บภาชนะขังน้ำ ไปขายเป็นรายได้เสริม และเก็บน้ำ คือการเก็บโดยปิดฝาโอ่ง ถัง หรือภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดไม่ให้ยุงลายไปวางไข่ เป็นต้น