เทศบาลตำบลปัว จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปัว

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. พันจ่าเอกอุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาลตำบลปัว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปัว เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) โดยมีคณะกรรมการฯ และผู้แทนภาคประชาคมตำบลปัว เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว