กิจกรรมการตรวจความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ 6 อำเภอตอนเหนือ จังหวัดน่าน

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลปัว นำโดย นายเวชกร เทพอาจ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว และนายพจน์ปรีชา พจน์แกมแก้ว ปลัดเทศบาล นำกำลังพลฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลปัว เข้ารับการตรวจความพร้อมด้านกำลังพล/เครื่องมือ/อุปกรณ์/ยานพาหนะในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ 6 อำเภอตอนเหนือ จังหวัดน่าน ณ สนามกีฬาพญาผานอง อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีนายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมตรวจเยี่ยมและรับรายงานจากหน่วยงานที่เข้าร่วม ทั้งนี้การเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการกู้ชีพกู้ภัย เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อสามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ประสบภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ