ประชุมคณะกรรมการการจัดงาน“เทศกาลโลกของกว่าง นักสู้แห่งขุนเขา และของดีเมืองปัว” ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๖

เนื้อหา : เวลา ๐๙.๓๐ น. ของวันนี้ นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยจ่าเอกอรรถพงษ์ พันธุ์เลิศ เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน และนายนิรันดร์ ศิลป์ท้าว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เป็นตัวแทนเทศบาลตำบลปัว ในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดงาน“เทศกาลโลกของกว่าง นักสู้แห่งขุนเขา และของดีเมืองปัว” ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพญาผานอง ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอปัว โดยมีนายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอปัว เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าของการเตรียมจัดงาน ตลอดจนประมาณการค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ