การประชุม อปท.สัญจร ในพื้นที่อำเภอปัว ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๖

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอปัว เป็นประธานในที่ประชุม ได้เรียนเชิญผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม อปท.สัญจร ในพื้นที่อำเภอปัว ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งเทศบาลตำบลปัว มีนายอุทิศ จิตอารี ประธานสภาเทศบาลตำบลปัว ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปธานิน ปัญญาธิ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ