ออกจับสัตว์มีพิษ (งู) ในเขตบ้านปรางค์

เนื้อหา : เวลา ๒๐.๔๘ น. ในวันนี้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การบริหารงานโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ออกจับสัตว์มีพิษ (งู) ในเขตบ้านปรางค์ ตามที่ประชาชนได้แจ้งขอความช่วยเหลือมา

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายศตวรรษ สุมทุม

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ