ออกจับสัตว์เลื้อยคลานมีพิษ ในเขตบ้านร้อง

เนื้อหา : เที่ยงวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ออกจับสัตว์เลื้อยคลานมีพิษ ในเขตบ้านร้อง

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายสมพักตร์ เนตรทิพย์ ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ