ล้างทำความสะอาด ลานจอดรถบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอปัว

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ล้างทำความสะอาด ลานจอดรถบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายไสว คำเทพ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ