ซ่อมแซมไฟกิ่ง ในเขตบ้านปรางค์พัฒนา ๑ , บ้านปรางค์ , บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา , บ้านสวนดอก , บ้านป่าลาน และปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณซุ้มป้ายบ้านต้นแหลง

เนื้อหา : วันนี้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การบริหารจัดการของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ซ่อมแซมไฟกิ่ง ในเขตบ้านปรางค์พัฒนา ๑ รหัสจุดติดตั้งเสาไฟกิ่ง PR ๑๘ พร้อมกับบริเวณรหัสจุดติดตั้งเสาไฟกิ่ง PR ๑๓ บ้านปรางค์ รวมถึงพิกัดรหัสจุดติดตั้งเสาไฟกิ่ง GM ๕๙ , GM ๗๔ บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา อีกทั้งในเขตบ้านสวนดอก รหัสจุดติดตั้งเสาไฟกิ่ง SD ๓๖ , SD ๕๓ , SD ๕๕ , ณ หน้าบ้านนายปวน สุธรรมแปลง ในพื้นที่บ้านป่าลาน และปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณซุ้มป้ายบ้านต้นแหลง

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน , นายเอราวัณ ศิริรัตน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต้นแหลง และนายวรวิทย์ สุขศิริ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ