ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการพาณิชย์สั่งลุยลดราคา ต้อนรับเทศกาลกินเจ และให้คำแนะนำในการปิดป้ายแสดงราคาให้ถูกต้อง ชัดเจน

เนื้อหา : ในวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการพาณิชย์สั่งลุยลดราคา ต้อนรับเทศกาลกินเจ และให้คำแนะนำในการปิดป้ายแสดงราคาให้ถูกต้อง ชัดเจน แก่ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๒ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายนิรันดร์ ศิลป์ท้าว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ