ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อจัดทำแผนการเงิน และแผนสุขภาพ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปธานิน ปัญญาธิ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ