ตรวจสอบสถานประกอบกิจการการสะสม และแบ่งบรรจุเกลือ

เนื้อหา : วันนี้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การบริหารจัดการของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปัว ออกตรวจสอบสถานประกอบกิจการการสะสม และแบ่งบรรจุเกลือ เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการดังกล่าว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางวรางค์ศิริ เมฆแสน ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ