ดูแลความสงบเรียบร้อย บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑

เนื้อหา : เวลา ๐๖.๐๒ น. เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การจัดการของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ เป็นประจำทุกวัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่แวะเวียนมาตลาด และผู้ประกอบการร้านค้าในตลาด

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายนันทวัฒน์ อะทะโน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ