ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่ จังหวัดตราด

เนื้อหา : เวลา ๑๔.๐๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว , หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปัวที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่ จังหวัดตราด ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว ซึ่งมีความสนใจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล , การส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน และการบริหารจัดการขยะ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชุมชนท้องถิ่นต่อไป

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปธานิน ปัญญาธิ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ