ขัดล้าง พร้อมฉีดน้ำทำความสะอาด มูลนกที่ติดพื้นทางเดินเท้าหน้าห้างทองธนพล และหน้าร้านหมอยา ไปจนถึงบริเวณสี่แยกร้านสุเกียววัสดุก่อสร้าง

เนื้อหา : ในวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ขัดล้าง พร้อมฉีดน้ำทำความสะอาด มูลนกที่ติดพื้นทางเดินเท้าหน้าห้างทองธนพล และหน้าร้านหมอยา ไปจนถึงบริเวณสี่แยกร้านสุเกียววัสดุก่อสร้าง ตามที่ประชาชนได้แจ้งร้องทุกข์มา

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ