อำนวยความสะดวกการจราจร บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๒ และลานจอดรถ

เนื้อหา : เย็นวันนี้ เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การกำกับโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว อำนวยความสะดวกการจราจร บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๒ และลานจอดรถ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลาเร่งด่วน และป้องกันการเกิดจราจรติดขัด

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายมรกต กองเสือ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ