ออกบริการรับ – ส่ง ผู้ป่วยติดเตียงบ้านนาป่าน ไปตรวจร่างกายตามแพทย์นัด

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ออกบริการรับ – ส่ง ผู้ป่วยติดเตียงบ้านนาป่าน ไปตรวจร่างกายตามแพทย์นัด ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ