เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า และตรวจสอบท่อน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว

เนื้อหา : เวลา ๐๙.๔๖ น. เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การกำกับโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า และตรวจสอบท่อน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ ณ ห้องชวนชม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางถนอมศรี ไชยวิชู ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ