อปท.สัญจรในพื้นที่อำเภอปัว ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๖

เนื้อหา : ในวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยนายอุทิศ จิตอารี ประธานสภาเทศบาลตำบลปัว และนายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมกิจกรรมอปท.สัญจรในพื้นที่อำเภอปัว ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย โดยมีนายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอปัว เป็นประธานในที่ประชุม

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ