ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณสถานีไฟฟ้าปัว บ้านนาก้อ ไปจนถึงเฮือนสล่าโฮมสเตย์

เนื้อหา : ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอปัว ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งจะแบ่งเป็น ๒ ช่วงเวลา คือ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณสถานีไฟฟ้าปัว บ้านนาก้อ ไปจนถึงเฮือนสล่าโฮมสเตย์ โดยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

พื้นที่ดับไฟทั้ง ๒ ช่วงเวลา

๑. โรงแรมฮักปัวโฮเทล

๒. ไร่ต้นรัก

๓. สวนอาหารกลางปัว

๔. บ้านป่าหัด

๕. โรงเรียนบ้านป่าหัด

๖. พินิตมอเตอร์

พื้นที่ดับไฟทั้งวัน

๑. บ้านขอน ฝั่งวิทยาลัยเทคนิคปัว

๒. วิทยาลัยเทคนิคปัว

๓. สมเดชคอนกรีต

๔. ร้านโปรเอช

๕. โตโยต้า สาขาปัว

๖. ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุเกียวคอนกรีต

๗. ห้างหุ้นส่วนจำกัดสดการสุรา สาขาปัว

๘. ทรัพย์รุ่งเรืองเมทัลชีท

๙. เฮือนสล่าโฮมสเตย์

๑๐. ปัววู้ดแลนด์

๑๑. ร้าน RAINIE

๑๒. ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูบะช่อ

ทั้งนี้ การไฟฟ้าฯ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ และจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับในทันที ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอปัว โทร. ๐ – ๕๔๗๙ – ๑๒๔๘ , ๐ – ๕๔๗๙ – ๑๖๑๖

แหล่งข่าว : เพจ Facebook ข้อมูลข่าวสารและแจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าอำเภอปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ