รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่งานรักษาความสงบเรียบร้อย

เนื้อหา : เทศบาลตำบลปัว ขอแจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่งานรักษาความสงบเรียบร้อย สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๒ อัตรา ซึ่งมีรายชื่อตามเอกสารประกอบด้านล่าง ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์มาสอบข้อเขียน , การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และการสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว โดยขอให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ และเตรียมชุดกีฬา สำหรับใช้ทดสอบสมรรถภาพร่างกายมาด้วย

แหล่งข่าว : สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ