บริการรับผู้ป่วยชายสูงอายุ และติดเตียงที่โรงพยาบาลฯ กลับมารักษาตัวที่บ้านขอน

เนื้อหา : เวลา ๑๑.๐๐ น. เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การกำกับของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว บริการรับผู้ป่วยชายสูงอายุ และติดเตียงที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว กลับมารักษาตัวที่บ้านขอน

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ