พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยนางสาวลภัสสินี อุ่นเรือน รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานเทศบาล และบุคลากรครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าหอประชุมที่ว่าการอำเภอปัว เพื่อถวายความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของท่าน โดยมีนายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอปัว เป็นประธานในพิธี

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปธานิน ปัญญาธิ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ