ส่งมอบใบอนุญาตการประกอบกิจการ ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดล่าง

เนื้อหา : ภาคเช้าของวันนี้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การบริหารจัดการของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว อำนวยความสะดวกและส่งมอบใบอนุญาตการประกอบกิจการ ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดล่าง

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนงค์นุช อุดกลิ้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาลและอนามัย

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ