รับผู้ป่วยชายติดเตียง พื้นที่บ้านปรางค์พัฒนา ๑ ไปพบแพทย์ตามนัดที่โรงพยาบาล

เนื้อหา : เวลา ๑๐.๕๐ น. เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การควบคุมของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ออกให้บริการรับผู้ป่วยชายติดเตียง พื้นที่บ้านปรางค์พัฒนา ๑ ไปพบแพทย์ตามนัดที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ