ฉีดล้างและขัดมูลนก บนทางเดินเท้าบริเวณทางโค้งขาออกถนนปัว – น้ำยาว (หน้าร้านทองธนพล)

เนื้อหา : เวลา ๑๔.๑๕ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ฉีดล้างและขัดมูลนก บนทางเดินเท้าบริเวณทางโค้งขาออกถนนปัว – น้ำยาว (หน้าร้านทองธนพล)

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ