ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปัว

เนื้อหา : ภาคบ่ายในวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปัว ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปัว เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปธานิน ปัญญาธิ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ