ประชุมเพื่อหารือ กรณีการขุดลอกลำน้ำปัว

เนื้อหา : วันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยปลัดอำเภออาวุโส และผู้นำชุมชน ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือ กรณีการขุดลอกลำน้ำปัว ณ ห้องประชุมพญาผานอง ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอปัวหลังใหม่ เพื่อเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการขุดร่องน้ำปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ