ออกตรวจสอบ พร้อมรับผู้ป่วย หน้ามืดเป็นลม ที่บ้านป่าหัด และนำส่งไปโรงพยาบาล

เนื้อหา : เย็นวันนี้ เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การบริหารจัดการโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ออกตรวจสอบ พร้อมรับผู้ป่วย มีอาการหน้ามืด เป็นลม ที่บ้านป่าหัด และนำส่งไปรักษาต่อ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ