รับผู้ป่วยติดเตียงหญิงสูงอายุ ที่บ้านขอน สายปัสสาวะอุดตัน นำส่งไปโรงพยาบาล

เนื้อหา : เที่ยงวันนี้ เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว รับส่งผู้ป่วยติดเตียงหญิงสูงอายุ ที่บ้านขอน สายปัสสาวะอุดตัน จึงได้นำส่งไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เพื่อทำการรักษา ตามที่นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการไว้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ