จัดเตรียมสถานที่ สำหรับการจัดงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดพระธาตุเบ็งสกัด

เนื้อหา : เวลา ๑๐.๔๑ น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การกำกับของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว จัดเตรียมสถานที่ สำหรับการจัดงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดพระธาตุเบ็งสกัด

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายมานพ ทนุกุล ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานดับเพลิง) และนายศตวรรษ สุมทุม

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ