ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟกิ่งบ้านปรางค์พัฒนา ๒ , บ้านขอน และบ้านต้นแหลง

เนื้อหา : วันนี้ เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การควบคุมดูแลโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟกิ่ง บริเวณจุดติดตั้งรหัสไฟกิ่ง PG ๑๒๘ บ้านปรางค์พัฒนา ๒ พร้อมทั้งในเขตบ้านขอน พิกัดจุดติดตั้งรหัสไฟกิ่ง BK ๔๐ และจุดติดตั้งรหัสไฟกิ่ง TR ๒๘ บ้านต้นแหลง ให้มีสภาพดี ใช้การได้ตามปกติ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ