ตรวจสอบรถบรรทุกดิน เนื่องจากมีกองดินตกบนพื้นถนนสายหลัก ในเขตบ้านร้อง

เนื้อหา : เวลา ๑๐.๔๔ น. เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การบริหารจัดการของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ออกตรวจสอบรถบรรทุกดินเนื่องจากมีกองดินตกบนพื้นถนนสายหลัก ในเขตบ้านร้อง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายนันทวัฒน์ อะทะโน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ