ออกให้บริการเติมน้ำสะอาด ในพื้นที่บ้านไร่รวงทอง

เนื้อหา : ในวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการเติมน้ำสะอาด ในพื้นที่บ้านไร่รวงทอง เนื่องจากระบบประปาหมู่บ้านชำรุด จึงทำให้ประสบปัญหาภาวะขาดแคลนน้ำสะอาด

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายไสว คำเทพ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ