ซ่อมไฟกิ่ง บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา , บ้านป่าหัด , บ้านต้นแหลง , บ้านปรางค์พัฒนา ๒ และบ้านสวนดอก

เนื้อหา : วันนี้ เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การบริหารงานโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ดำเนินการซ่อมไฟกิ่ง บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา รหัสจุดติดตั้งเสาไฟฟ้า GM ๒๗ – ๒๘ , GM ๔๕ , GM ๕๑ รวมทั้งรหัสจุดติดตั้งเสาไฟฟ้า PH ๑๐๑ บริเวณบ้านป่าหัด อีกทั้งรหัสจุดติดตั้งเสาไฟฟ้า TR ๔๑ บ้านต้นแหลง นอกจากนั้นบริเวณบ้านปรางค์พัฒนา ๒ รหัสจุดติดตั้งเสาไฟฟ้า PG ๒๐ และรหัสจุดติดตั้งเสาไฟฟ้า SD ๑๒๓ , SD ๑๓๐ – ๑๓๑ บ้านสวนดอก ให้มีความพร้อมใช้งานได้ตามปกติ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ