ปรับปรุงภูมิทัศน์ และเก็บวัชพืช บริเวณแบบจำลองกำแพงเมืองปัว

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ และเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลปัว ปรับปรุงภูมิทัศน์ และเก็บวัชพืช บริเวณแหล่งท่องเที่ยว แบบจำลองกำแพงเมืองปัว ให้สะอาด สวยงาม

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายจารุกิตติ์ จิณะไชย ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ